Info

tausta_mitali

Keräyksemme
Valon Tuoja patsaalle ja
Virtuaaliselle tietokeskukselle
on päättynyt.

Suuret kiitokset
kaikille osallistuneille!

Lahjoita Valon tuoja
patsashankkeelle

Valon tuoja on talvisodan
muistoksi suunniteltu
muistomerkkipatsas.
Keräämme nyt varoja
Pekka Kauhasen
suunnitteleman patsaan
toteutukselle.
Lue lisää ->

Lahjoita

Lahjoita
Talvisota-sivustolle

Sivuston tarkoituksena
on kuvata talvisodan
poliittisen ja sotilaallisten
tapahtumien lisäksi
sodan vaikutusta
kansakunnan historiaan.
Lue lisää ->

Lahjoita

Toiminta-ajatus

Mihin Talvisotayhdistystä tarvitaan?

Talvisodan torjuntataistelut muodostavat historiassamme vahvan ja ainutlaatuisen itsenäisyytemme säilyttämisen lähtökohdan. Talvisotaa seurasi erittäin kiivas ja miesvoimaa kuluttanut jatkosodan hyökkäysvaihe sekä voimiamme uudelleen äärimmilleen kiristänyt torjuntavaihe. Kokonaisuuteen kuuluu myös tarvittavat sotilaalliset operaatiot Lapin sodassa (1944–45) poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Talvisota merkitsee käännekohtaa historiassamme, sillä se vaati itsenäisyyttä uhkaavan vaaran torjuntaa erittäin vaatimattoman ulkomaisen avun turvin, lähes pelkästään suomalaisin voimin. Kuitenkin on annettava suuri merkitys niin ruotsalaisille kuin muillekin vapaehtoisille ulkomaisille joukoille sekä kalustolahjoituksille, joiden arvo on ollut sekä käytännössä että symbolisesti erittäin merkittävä.

Talvisotayhdistys on perustettu 10.2.2010. Yhdistys haluaa toiminnallaan osoittaa kiitollisuutta ja arvonantoa Suomen kansan yhteisille ponnistuksille vuosikymmenien aikana ja korostaa talvisodan pysyvää merkitystä osana Suomen kansallista identiteettiä. Talvisodalla on aivan keskeinen sija sotiemme yhteiskuntaan vaikuttavassa historiassa.

Lisäksi erityisesti poliittisesta ja sotahistoriasta kiinnostuneet ulkomaalaiset ovat kaivanneet Suomen vierailujen aikana selkeää näyttelyä, esitystä tai museota tästä maailmalla merkittävää kiinnostusta edelleenkin aiheuttavasta suomalaisen sisukkuuden ja peräänantamattomuuden symbolista, jonka vaikutus näkyy tänäkin päivänä politiikassamme ja kulttuurissamme.

Yhdistyksen tarkoitus on vaalia talvisodan perinnettä ja varmentaa talvisodan tapahtumien, muiston ja perinnön sekä talvisodan kokonaiskuvan välittämistä sekä kotimaassa että maailmanlaajuisesti.

Yhdistys haluaa tuoda julki muiden sotiemme historiaa ja taisteluja kuvaavien selostusten ja kuvausten tavoin, ja niihin liittyen, talvisodan merkityksen ja vaikutuksen Suomen historiassa ja suomalaisen yhteiskunnan rakentamisessa.

Yhdistyksen toimintatapana on keräämillään varoilla julkaista kirjoituksia, tutkimuksia ja virtuaalisia toimitteita, tukea muistomerkkien rakentamista ja ylläpitämistä sekä tukea esitelmien pitämistä ja asiallista tiedottamista talvisodan perinteen ylläpitämiseksi sekä Suomessa että ulkomailla. Osa tästä toiminnasta ohjataan ”Suomen historian sähköiseen muistiin” käytettäväksi sekä koulumaailmassa että muussa tiedottamisessa.

Yhdistys toimii voittoa tavoittelemattomana yhdistyksenä yhteistoiminnassa veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen sekä niitä lähellä olevien yhdistysten ja yhteisöjen kanssa.

Jäseninä voivat olla sekä suomalaiset että ulkomaalaiset yksityiset että yhteisöt.

Talvisotayhdistys ry.

Varapuheenjohtaja
Ossi Kettunen
050 592 22 55

Marja Rahikainen
Särkiniementie 15 D  84
00210 Helsinki

Tiedotus
Antti Aho
050 453 6120

Varainhankinta-asiamies
Jari Flinck
jari.flinck(at)suomi24.fi
044 9730 665